پنجشنبه 23 آذر 1396    |    Thursday, December 14, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دکسترو آمفتامين سولفات (Dextroamphetamine sulfate)