چهارشنبه 29 آبان 1398    |    Wednesday, November 20, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دکستران 70 (Dextran70)
اشکال دارویی
    500ml : اينفوزيون
کاربرد دارو
شوک يا تهديد به شوک در بر اثر خونريزي ، سوختگي ، راحي ها ، پيش گيري از ترومبوز وريدي و آمبولي ريوي .
مصرف در حاملگی
NR
عوارض جانبي
واکنش هاي حساسيتي ، دانه هاي جلدي، کهير، تهوع ، استفراغ ، تنگي نفس ، سر درد ، احتقان بيني و درد مفاصل.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی