جمعه 22 آذر 1398    |    Friday, December 13, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دگزامتازون (Dexamethasone)
اشکال دارویی
    0.5mg/5ml : الگزير
    0.5mg : قرص
    0.1 % : قطره (چشمي، گوشي، بيني)
    4mg/ml 2ML : آمپول
فرمول شیمیایی
C22 H29 F O5 = 392/5
دسته بندی
دسته بندی دارویی : کورتيکو استروئيد
کاربرد دارو
کاهش التهاب، تضعيف سيستم ايمني
مصرف در حاملگی
A
مكانيزم اثر دارو
در غلظت‌هاي بالاي موضعي‌کورتيکواستروئيدها اثر مستقيم بر روي‌غشاء دارند. کورتيکواستروئيدها اگزوداي سلولي و فيبريني و انفيلتراسيون‌بافتي را کاهش مي‌دهند. ممانعت از تشکيل کلاژن و بافت همبند، تأخير درتوليد مجدد سلولهاي اپي‌تليال، کاهش‌تشکيل عروق جديد پس از التهاب و کاهش نفوذپذيري مويرگ‌هاي متورم از ديگراثرات اين دارو مي‌باشد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی