جمعه 25 آبان 1397    |    Thursday, November 15, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دسموپرسين استات (Desmopressin acetate)
نام های تجاری
DDAVP , Stimate , Minirin
اشکال دارویی
    240mcg, 0.1mg, 0.2mg, 60mcg, 120mcg : قرص
    0.1 % : قطره (چشمي، گوشي، بيني)
    0.1mg/ml : قطره بيني
    4mcg/ml, 15mcg/ml : آمپول
    10mcg/dose : اسپري بيني
فرمول شیمیایی
C46 H64 N14 O12 S2 = 1069.22 g/mol
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی