شنبه 5 بهمن 1398    |    Saturday, January 25, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دفريپرون (Deferiprone)
نام های تجاری
Ferriprox
اشکال دارویی
    500mg, 500mg EC : قرص
کاربرد دارو
درمان انباشتگي آهن در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور که درمان با دفروکسامين در آنها ممنوع يا ناکافي است .
مصرف در حاملگی
X
مصرف در شیردهی
ممنوع است .
مكانيزم اثر دارو
يک شلاتور آهن است که با اتصال به آهن با نسبت مولي 3 به 1سبب دفع آن از بدن مي شود ، کاربرد اصلي آن در بيماران تالاسميکي است که وابسته به تزريق هاي مکرر خون مي باشند به دنبال مصرف خوراکي دارو به سرعت از راه دستگاه گوارشي جذب مي شود در بيماران ناشتا حداکثر سطح سرمي پس از 45 تا 60 دقيقه حاصل مي شود که ممکن است در بيماران غذا خورده تا 2 ساعت نيز به درازا بکشد ، دفع از راه کليه هاست ، طي 24 ساعت اول بين 75 تا 90% دارو به صورت فرم آزاد ، متابوليت گلوکورونيد و کمپلکس آهن – دفرپيرون در ادرار دفع مي شود ، نيمه عمر حذفي 2 تا 3 ساعت .
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو ، بارداري و شيردهي بيماري که در حال حاضر نوتروپنيک است .
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان بالاي 6 سال : روزانه 75mg/kg به صورت 3 دوز جداگانه خوراکي .
شرايط نگهداري
کمتر از 30 درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
مورد خاصي گزارش نشده، ولي از آنجايي که دارو به کاتيون هاي فلزي متصل مي شود توانايي تداخل آن با داروهاي کاتيون سه ظرفيتي قبل از آنتي اسيد هاي حاوي آلومينيوم وجود دارد .
عوارض جانبي
تغيير رنگ ادرار ، تهوع ، دل درد ، استفراغ ، درد هاي مفصلي ، افزايش آنزيم هاي کبدي نوتروپني ، اگرانولوسيتوز.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- در صورت بروز نوتروپني يا شک به آن بايد دارو به سرعت قطع شده و آزمايش هاي لازم به عمل آيد .
2- در صورت بروز نوتروپني شديد يا اگرانولوسيتوز مي توان به بيمار فاکتور محرک کولوني گرانولوسيت تزريق کردودر صورت نياز باليني بايد تحت قرنطينه و در محيط استريل قرار گيرد و بستري شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی