شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دفراسيروکس (Deferasirox)
نام های تجاری
Exjade , Osveral
اشکال دارویی
    250mg, 125mg, 500mg : قرص
کاربرد دارو
درمان Overload آهن مزمن ناشي از تزريق خون هاي مکرر .
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به دارو .
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان بزرگتر از دو سال : روزانه 20mg/kg از راه خوراکي تجويز شود هر 6-3 ماه يکبار بر اساس سطح
سرمي ميزان مصرف تنظيم در صورت نياز به مقدار 5-10mg/kg به آن افزوده شود .
تداخل مصرف با ساير داروها
آنتي اسيد هاي حاوي آلومينيوم ممکن است باعث کاهش جذب و اثرات دارو گردند .
حداكثر دوز روزانه
30mg/kg
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی