شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
داپسون (Dapsone (DDS))
نام های تجاری
Avlosulfon , sulfona
اشکال دارویی
    100mg Double S, 50mg : قرص
فرمول شیمیایی
C12 H12 N2 O2 S = 248/3
دسته بندی
دسته بندی دارویی : سولفوناميد
کاربرد دارو
1)درماتيت هرپتي فرم ، جذام ، AIDS ،
2) توکسوپلاسموز ، ماسيتوما ، پوسچولرساب گرنه ، گرانولوم آنولر ، ليش مانيا ، SLE ، آرتريت روماتوئيت ، پروفيلاکسي مالاريا ، پنوموني پنوموسيستيس کاريني .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
خودداري شود .
مكانيزم اثر دارو
مهار بيوسنتز اسيد فوليک در ارگانيسم هاي حساس ، جذب تقريباً کامل از GI ، اوج غلظت پلاسمايي : 8-2 ساعت تا 8 روز بعد از مصرف به غلظت پايدار نمي رسد ، داراي چرخه روده اي کبدي ، نيمه عمر 80-10 ساعت ، دفع بيشتر از راه ادرار.
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط ، آميلوئيدوز پيشرفته کليوي ، کمبود متهموگلوبين رودکتاز ، آنمي.
نحوه مصرف
1) درماتيت هرتپي فرم : شروع با دوز 50mg ( در کودکان با مقدار کمتر ) دوز دارو را مي توان تا 300 mg در روز افزايش داد ، جذام : درمان اشکال مولتي باسيلر : داسيون ، ريفامپين ، کلوفازيمين ، اشکال Borderline ولپروماتوز زيمين به رژيم درماني شده دوره درمان از طرف W.H.O حداقل دو سال ذکر شده در موارد بعدي طبق نظر پزشک .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان با ديدانوزين : کاهش اثر داپسون در پيشگيري از بروز پنوموني ناشي از پنوموسيستي کاريني.
عوارض جانبي
کم خوني هموليتيک و متهمو گلوبيني وابسته به دوز ، ايجاد Heinz body ، در مبتلايان به جذام نوريت حاد ، تب ، درد ، از بين رفتن عملکرد عصبي ، درد ، بي حالي ، خون دماغ شدن ، افسردگي ، سيانوز .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- در حين درمان CBC به عمل آيد .
2- بررسي عملکرد کبدي پيش از شروع درمان و طي درمان .
3- اندازه گيري دوره اي سطح خوني دارو .
4- امکان شروع اثرات درمان در مبتلايان به جذام بعد از 6-3 ماه .
5- جهت جلوگيري از عوارض گوارشي دارو با غذا مصرف شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی