سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دانازول (Danazol)
نام های تجاری
Danocrine , Cyclomen
اشکال دارویی
    100mg, 200mg : کپسول
فرمول شیمیایی
C22 H27 N O2 = 337/5
کاربرد دارو
1)اندومتريوز ،
2)بيماري فيبروکيستيک پستان ،
3)آنژيو ادم ارثي .
مصرف در حاملگی
X
مصرف در شیردهی
ممنوع است .
مكانيزم اثر دارو
از طريق آزاد سازي گنادوتروپين ها موجب وقفه در محور هيپوفيز تخمدان مي شود . مهار سنتز مستقيم استروئيدهاي جنسي و
مهار اتصال استروئيد ها به گيرنده هاي سيتوپلاسمي آنها در بافت هدف ،افزايش جذب با غذا ، متابوليسم کبدي ، شروع اثر : يک ماه يا کمتر ، اوج اثر 3-5/1 ماه .
موارد منع مصرف
خونريزي غيرعادي از واژن ، نارسايي کبدي ، قلبي و کليوي ، در سنين باروري تجويز نشود مگر اينکه آزمون بارداري منفي باشد.
نحوه مصرف
1) اندومتريوز : دارو طي دوره خونريزي ماهانه يا اطمينان از باردار نبودن بيمار شروع مي شود روزانه 800mg منقسم در 2 دوز به دنبال مصرف بايد آمنوره ايجاد شود و درد کنترل شود سپس کاهش دوز تا حدي که ضمن کنترل علايم آمنوره ادامه يابد .
2) فيبروکيستيک پستان : 100-400mg روزانه منقسم در 2 دوز ، دارو در طول قاعدگي يا در صورتيکه آزمون بارداري منفي باشد شروع شود .
3) آنژيو ادم ارثي : 200mg دو تا سه بار در روز پس از اخذ پاسخ مناسب هر 3-1 ماه ، دوز 50% کاهش يابد .
تداخل مصرف با ساير داروها
ممکن است اثر سيلکوسپورين ، وارفارين ، کاربامازپين را تقويت کند .
عوارض جانبي
اثرات آندروژني در زنان ، اثرات هيپر استروژني ، واکنش هاي حساسيتي ، ترمبوسيتوپني .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- آزمون هاي سنجش عملکرد کبد و ارزيابي مني هر 4-3 ماه يکبار انجام شود .
2- طي دوره درمان با دانازول از روش هاي غير هورموني پيشگيري از بارداري استفاده شود .
3- در صورت بروز علايم ثانويه مردانه در زنان پزشک را بايد مطلع ساخت .
4- تخمک گذاري و سيکل قاعدگي 2 تا 3 ماه بعد از قطع مصرف دارو بر مي گردد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی