دوشنبه 1 مهر 1398    |    Monday, September 23, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
داناپارويد سديم (Danaparoid sodium)
نام های تجاری
Orgaran
اشکال دارویی
    1250U/ml 0.6ML : آمپول
کاربرد دارو
1)پيشگيري از بروز ترومبوز وريدهاي عمقي (DVT ) بعد از اعمال جراحي ،
2) درمان ترمبوآمبولي .
مصرف در حاملگی
A
مكانيزم اثر دارو
اثر ضد انعقادي دارو يک هپارين با وزن مولکولي پايين است و باعث مهار فاکتور انعقادي Xa و مهار ترومين توسط آنتي
ترومين مي گردد . اين دارو اثر ناچيزي بر روي PTT , PT دارد ، نيمه عمر 24 ساعت . دفع : به طور عمده از ادرار .
موارد منع مصرف
دياتزهاي هموراژيک شديد ، خون ريزي هاي شديد و فعال ، حساسيت مفرط به دارو ، آنوريسم مغزي .
نحوه مصرف
بزرگسالان : 750U از راه زير جلدي دوبار در روز تجويز گردد . دارو را بايد 4-1 ساعت قبل از جراحي تجويز نمود و مجدداً 2 ساعت بعد از پايان جراحي تجويز نمود . درمان را بايد تا زماني که ريسک DVT کاهش يابد (معمولا14-7 روز بعد
از جراحي ) ادامه داد .
تداخل مصرف با ساير داروها
بي خوابي ، سردرد ، تهوع ، يبوست ، استفراغ ، تب ، ادم محيطي ، درد در محل تزريق ، بثورات جلدي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- در هنگام تزريق بيمار بايد در وضعيت ايستاده قرار گيرد و تزريق عميق زير جلدي به عمل آيد . از ماساژ محل

تزريق خودداري شود .

2- از تزريق عضلاني دارو اجتناب نماييد .

3- تا 2 ساعت بعد از خاتمه عمل جراحي از تجويز دارو خودداري نماييد .

4- از بيمار بخواهيد در صورت بروز خون ريزي سريعا به پزشک اطلاع دهد .

5- در صورت تغيير رنگ و وجود ذرات معلق از تزريق دارو اجتناب کنيد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی