يکشنبه 28 مهر 1398    |    Sunday, October 20, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دالتپارين سديم (Dalteparin sodium)
نام های تجاری
Fragmin
اشکال دارویی
    12500U/ml, 25000U/ml, 5000U/0.2ml, 2500U/0.2ml, 10000U/0.4ml, 7500U/0.3ml : آمپول
کاربرد دارو
1)آنژين ناپايدار MI بدون موج Q ،
2)براي پروفيلاکسي ترومبوز وريد عمقي (DVT ) که ممکن است به آمبولي ريه (PE ) منجر شود در بيماراني که تحت جراحي شکمي قرار مي گيرند و مستعد بروز ترومبو آمبولي هستند .
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
وزن مولکولي در محدوده ي 9000-3000 دالتون به جز LMWH اتصال به آنتي ترومبين III و مهار فاکتور Xa و ترومبين . پس از تزريق SC : اوج غلظت پلاسمايي طي 4 ساعت و نيمه عمر نهايي 5-3 ساعت پس از تزريق IV نيمه عمر نهايي حدود 2 ساعت ، دفع : کليوي .
موارد منع مصرف
حساسيت ، مبتلايان به خون ريزي فعال ماژور ، ترومبوسيتوپني .
نحوه مصرف
1)در آنژين ناپايدار : 120IU/kg ، SC ما هر 12 ساعت همراه با آسپرين خوراکي ، ادامه درمان تا رسيدن بيمار به وضعيت پايدار باليني دوره معمول درمان : 8-5 روز ،
2)براي پروفيلاکسي ترومبوز...: 2500I ، SC يکبار در روز که 2-1 ساعت قبل از جراحي شروع شده و تکرار آن به مدت 10-5 روز پس از جراحي به صورت يکبار در روز.
شرايط نگهداري
25-20 درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان با داروهاي ضد انعقاد خوراکي يا مهار کننده پلاکتي و داروهاي ترومبوليتيک احتمال خطر خون ريزي را افزايش مي دهد.
عوارض جانبي
هماتوم ، خونريزي ، ترمبوسيتوپني ، تب ، را ش ، خارش ، واکنش در محل تزريق ، اکيموز.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تزريق به صورت SC عميق مي باشد ، IM تزريق نشود .
2- توصيه به انجام دوره اي CBC و خون مخفي مدفوع در بيماران تحت درمان .
3- در صورت بروز ترمبو آمبولي عليرغم تجويز دالتپارين قطع مصرف دارو و شروع درمان مناسب .
4- محل تزريق دارو : در ناحيه ناف ، قسمت فوقاني ران و باسن ها و تعويض روزانه محل تزريق .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی