چهارشنبه 24 مهر 1398    |    Wednesday, October 16, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
داکاربازين (Dacarbazine)
نام های تجاری
DTIC-Dome , DTIC
اشکال دارویی
    100mg, 200mg, 500mg : ويال
فرمول شیمیایی
C6 H10 N6 O = 182/2
کاربرد دارو
1)ملانوم بدخيم
2)لنفوم هوچکين .
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
خودداري شود .
مكانيزم اثر دارو
اين دارو داراي عملکرد غير اختصاصي بر روي چرخه سلولي است پس از فعال شدن در کبد به عنوان عامل آکليله کننده عمل مي کند . نيمه عمر ابتدايي : 20 دقيقه و نيمه عمر نهايي حدود 5 ساعت و غلظت در CSF : 14% غلظت پلاسمايي در کبد به مقدار زياد متابوليزه شده ، دفع از ادرار .
موارد منع مصرف
مبتلايان به زونا يا آبله مرغان .
نحوه مصرف
1)ملانوم بدخيم : 2-4.5 mg /kg/day به مدت 10 روز و تکرار آن هر 4 هفته ، طريق ديگر : روزانه IV , 250mg/m^2به مدت 5 روز و هر 3 هفته تکرار شود.
2) لنفوم هوچکين :/day , 150mg/m^2به مدت 5 روز همراه با ساير دارو هاي موثر و تکرار آن هر 4 هفته روش ديگر : 375mg/m^2در روز اول در ترکيب با ساير داروها استفاده شده و هر 5 روز اين ميزان تکرار شود .
شرايط نگهداري
محلول آماده شده تا 8 ساعت در درجه حرارت اتاق ، دور از نور.
عوارض جانبي
تهوع – استفراغ – بي اشتهايي – درد در محل تزريق IV ، مسموميت در دستگاه هماتولوژيک .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- قبل از شروع درمان بررسي وضعيت هماتولوژيک قبل از درمان و حين درمان CBC و بررسي عملکرد کبد .
2- چنانچه حين درمان با اين دارو تعداد WBC کمتر از 3000 عدد در ميلي متر مکعب و پلاکت کمتر از 100000 عدد در هر ميلي متر مکعب خون شود موقتاً مصرف دارو قطع شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی