سه شنبه 23 مهر 1398    |    Tuesday, October 15, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلنبوترول (Clenbuterol)
نام های تجاری
Dilaterol , Spiropent , Ventipulmin , Asmeren , Buclen , Spiropent
فرمول شیمیایی
C12H18Cl2N2O = 277.19
دسته بندی
دسته بندی دارویی : سمپاتوميمتيک
کاربرد دارو
1. ضد احتقان و گشادکننده برونش در اختلالات تنفسی مزمن
2. چربی سوز
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی