شنبه 23 آذر 1398    |    Saturday, December 14, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سيناکالکت (Cinacalcet)
نام های تجاری
Sensipar
اشکال دارویی
    90mg, 30mg, 60mg : قرص
فرمول شیمیایی
C22H22F3N = 357.412 g/mol
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی