سه شنبه 20 آذر 1397    |    Tuesday, December 11, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کربوکسي متيل سلولز (Carboxymethyl cellulose)
نام های تجاری
c.m.c
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی