چهارشنبه 27 شهريور 1398    |    Wednesday, September 18, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کابازيتاکسل (Cabazitaxel)
نام های تجاری
Jevtana
اشکال دارویی
    1g : ويال
    60mg : آمپول
فرمول شیمیایی
C45H57NO14 = 835.93 g/mol
کاربرد دارو
به همراه پردنيزولون در درمان سرطان پروستات کاربرد دارد.
مصرف در حاملگی
D
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی