چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کارباکول (Carbachol)
نام های تجاری
Miostate
اشکال دارویی
    3% 10ml : قطره چشمي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : فعال کننده کولينوسپتور
مصرف در حاملگی
C
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط، التهاب شديد عنبيه.
نحوه مصرف
يک قطره از محلول 2 تا 4 بار در روز روي ملتحمه ريخته مي شود.
عوارض جانبي
تعريق، برافروختگي، هيپوتانسيون، براديکاردي، تاري ديد، ميوپي، درد چشم، تحريک ملتحمه، افزايش فشار داخل چشم.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی