چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Wednesday, January 29, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سيستئامين بي تارترايت (Cysteamine bitartrate)
نام های تجاری
Cystagon
اشکال دارویی
    150mg, 50mg : کپسول
    150mg : پودر
    50mg : قرص
کاربرد دارو
پيشگيري و درمان نفروپاتي ناشي از سيستينوز.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
بهتر است از تغذيه نوزاد با شير مادر حين مصرف دارو خودداري شود.
مكانيزم اثر دارو
اين دارو سيستين را به سيستئين و Cysteine-Cysteamine تبديل مي کند که هر دو اين ترکيبات قادر به عبور از غشاي ليزوزومي بيماران مبتلا به Cystinosis هستند
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به دارو يا پني سيلامين
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان: شروع درمان با تا دوز نگهدارنده است، سپس به تدريج طي 6-4 هفته دوز افزايش مي يابد. دوز نگهدارنده در کودکان زير 12 سال: g/m 3/1 در روز منقسم در 4 دوز است.
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي گزارش نشده.
عوارض جانبي
لتارژي، تهوع، بي اشتهايي، اسهال، بثورات جلدي، تب، انسفالوپاتي، تشنج، لوکوپني.
حداكثر دوز روزانه
g/m2 1.95
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. با اندازه گيري مرتب سيستئين لوکوسيت ها کارايي دارو را کنترل نماييد. (دست کم هر 3 ماه يکبار)
2. مراقب عوارض جانبي دارو باشيد و عملکرد کبدي و CBC را مرتب کنترل نماييد.
3. در صورت بروز عوارض عصبي يا گوارشي يا بثورات جلدي مي توان مصرف دارو را موقتاً قطع نموده و دوز آنرا تصحيح کرد، اگر بثورات جلدي شديد روي دهد نبايد مصرف دوباره را آغاز کرد.
4. تا زمانيکه از تأثير دارو بر ميزان هوشياري خود مطمئن نشده ايد از انجام امور نيازمند دقت (رانندگي) بپرهيزيد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی