پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سيپروترون استات (Cyproterone acetate)
نام های تجاری
Androcur, Cyprostat
اشکال دارویی
    50mg : قرص
فرمول شیمیایی
C24 H29 Cl O4 = 416/9
کاربرد دارو
کاستن از ميل جنسي در مردان بيش فعال جنسي، درمان تسکيني سرطان پروستات.
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
آنتاگونيست گيرنده هاي آندروژني است، جذب آهسته از GI، اوج غلظت پلاسمايي طي 3-2 ساعت، دفع از ادرار و مدفوع، نيمه عمر نهايي حذفي حدود 38 ساعت.
موارد منع مصرف
بيماري يا بدخيمي کبدي، مبتلايان به افسردگي مزمن و شديد، ديابت شديد همراه با تغييرات عروقي.
نحوه مصرف
جهت کاهش ميل جنسي در مردان : mg 50 دو بار در روز،
در درمان تسکيني پروستات : زماني که ساير داروها موثر نباشند يا تحمل نشوند، mg 30 روزانه در 2 يا 3 دوز منقسم بعد از غذا در ابتداي درمان و سپس روزانه mg 300-200 در 2 يا 3 دوز منقسم بعنوان درمان نگهدارنده.
( براي کنترل گرگرفتگي به همراه مصرف گونادورلين ها يا ارکيوپکسي نيز با مقادير mg 150-50 روزانه در 1 تا 3 دوز مصرف مي شود.)
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان با اتينيل استراديول در زنان، تداخلات مشابه آنچه در مورد قرص خوراکي جلوگيري از بارداري ذکر شد ايجاد مي کند.
عوارض جانبي
ژنيکو ماستي، هپاتيت، زردي، کاهش حجم مايع مني، تغيير در الگوي موي بدن، واکنش هاي پوستي، تغييرات وزن.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. شمارش سلولهاي خوني و کنترل منظم بيمار از نظر عملکرد قشر آدرنال در حين درمان توصيه مي شود.
2. به بيمار گوشزد شود که اثرات سداتيو دارو در شروع درمان ممکن است مانع از رانندگي و انجام کارهاي دقيق توسط وي شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی