پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سيکلوپنتولات (Cyclopentolate Hcl)
نام های تجاری
Cyclogyl
اشکال دارویی
    1 % : قطره چشمي
فرمول شیمیایی
C17 H25 NO3 , HCl = 327/9
کاربرد دارو
به عنوان سيکلوپلژيک و ميدرياتيک جهت انجام رفراکشن و اقدامات تشخيصي نظير افتالموسکوپي.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط تجويز گردد.
مكانيزم اثر دارو
اين دارو موجب عدم پاسخ عضلات اسفنگتر مردمک و عضلات مژگاني نسبت به تحريکات کولينرژيک مي شود، بدين ترتيب ايجاد ميدرياز و فلج تطابق (سيکلوپلژي) مي نمايد. در گشادکنندگي مردمک : اوج اثر 30-60 دقيقه، مدت اثر 24 ساعت. در سيکلوپلژي: اوج اثر 25-75 دقيقه، مدت اثر 6-24 ساعت.
موارد منع مصرف
در نوزادان و کودکان با احتياط مصرف شود (احتمال بروز اختلالات عصبي).
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان: 1 قطره روي ملتحمه چکانده و در صورت نياز 10-5 دقيقه بعد تکرار شود. 50-40 دقيقه بعد مي توان رفراکشن يا معاينه را آغاز کرد.
شرايط نگهداري
دماي 27-8 درجه سانتيگراد
تداخل مصرف با ساير داروها
اين دارو ممکن است اثر ضد گلوکوم پيلوکارپين، کارباکول، داروهاي مهار کننده ي کولين استراز را کاهش دهد.
عوارض جانبي
بد خلقي، واکنش هاي سايکوتيک، آتاکسي، اختلال در تکلم، بي قراري، توهم، تحريک زياد، تشنج، ناآگاهي از وضعيت زماني و مکاني و عدم شناخت افراد و آشنايان.
نكات پرستاري هنگام تجويز
در صورت ايجاد اختلالات رفتاري دارو را قطع کنيد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی