شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کومارين اس آر (Cumarin-sr)
اشکال دارویی
    150mg : پودر
    100mg : قرص
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
يک ضد انعقاد سيستميک است که به طور غير مستقيم مانع از تشکيل فاکتورهاي II، VII، IX، X پيش انعقادي مي شود. جذب خوب از GI، دفع متابوليت ها از طريق ادرار و چرخه روده اي – کبدي است.
موارد منع مصرف
در مبتلايان به ناراحتي هاي کبدي.
نحوه مصرف
اين دارو در درمان لنف ادم ناشي از ماستکتومي، لنف ادم فيلاريايي و الفانتيازيس بکار مي رود. درمان بايد 6 ماه تا 2 سال ادامه يابد (اثر دارو بطني است).
شرايط نگهداري
دماي اتاق
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي گزارش نشده.
عوارض جانبي
يک مورد مرگ ناشي از نکروز کبدي مشاهده شده (اما به طور کلي عارضه کبدي در درصد پاييني از افراد رخ داده و معمولاً برگشت پذير است و با قطع دارو رفع مي شود).
نكات پرستاري هنگام تجويز
وضعيت عملکرد کبدي بيمار بايد مرتب کنترل شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی