شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کروتاميتون (Crotamiton)
نام های تجاری
Eurax, Crotamitex
اشکال دارویی
    10 % : کرم موضعي
فرمول شیمیایی
C13 H17 NO = 203/3
کاربرد دارو
گال، خارش
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
بايستي منافع دارو در برابر ضررهاي احتمالي سنجيده شود.
موارد منع مصرف
در حساسيت مفرط به دارو و يا وجود درماتيت مترشحه حاد تجويز نشود.
نحوه مصرف
بزرگسالان: بعد از حمام گرفتن و خشک نمودن کامل پوست مقدار کافي از کرم از قسمت چانه به پايين (به ويژه در نواحي چين ها، دست و پا ]کف پا[، بين انگشتان، نواحي مرطوب ]زير بغل و کشاله ران[ ماليده شود.
شرايط نگهداري
به صورت در بسته در حرارت 30-15 درجه سانتيگراد.
تداخل مصرف با ساير داروها
تداخل مهم دارويي و آزمايشگاهي مشاهده نشده است.
عوارض جانبي
مصرف در مقادير توصيه شده عارضه مهمي ندارد، اما در مصرف اين دارو، تحريک موضعي، اريتم، راش و حساسيت هاي پوستي (در دراز مدت) ديده مي شود.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. هنگام مصرف دارو بايد پوست کاملاً خشک باشد و از ماليدن کرم کروتاميتون به چشم، صورت، مخاط، زخم و پوست ملتهب خودداري شود.
2. در صورت مشاهده تحريک پوستي و حساسيت حين مصرف دارو، مصرف دارو قطع و با پزشک تماس گرفته شود.
3. در صورت تماس دارو با چشم فوري با آب فراوان شسته شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی