شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کرزول (Cresol)
نام های تجاری
Creolina, Negatol
اشکال دارویی
    - : بالک
کاربرد دارو
ماده ضدعفوني کننده با خاصيت مشابه فنول است.
مصرف در حاملگی
NR
موارد منع مصرف
هنگام کار به امکان جذب پوستي کرزول توجه شود.
نحوه مصرف
در دندانپزشکي استفاده شده، استفاده وسيع براي بيمارستان ها و دامداري ها .
شرايط نگهداري
در ظروف در بسته دور از نور
عوارض جانبي
به دليل خاصيت خورندگي کرزول در ضدعفوني کردن پوست (به ويژه پوست مجروح) استفاده نمي شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی