شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کوتريموکسازول (Cotrimoxazole)
نام های تجاری
Apo-sulfatrim , Bactrim , Bethaprinss , Cotrim , Novotrimel , Protrin
اشکال دارویی
    - : اينفوزيون
    400,80mg, 100,20mg, 800,160mg : قرص
    200,40mg/5ml 100ML : سوسپانسيون
    400,80mg/5ml : آمپول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : سولفوناميد
کاربرد دارو
عفونت دستگاه ادراري و شيگلوز ، اوتيت مياني ، پنومونيت ناشي از پنوموسيستي کاريني ، برونشيت مزمن
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
اثر آنتي باکتريال ، اين دارو يک باکتريسيد است و به طور رقابتي آنزيمي را که مسئول داخل کردن PABA در ساختمان اسيد دي هيدروفوليک است مهار مي کند . نيمه عمر : تري متوپريم 10-8 ساعت و سولفامتوکسازول : 12-6 ساعت و از راه ادرار دفع مي شود .
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو
نحوه مصرف
در عفونت دستگاه ادراري و شيگلوز : بزرگسالان 160mg تري متوپريم و 800mg سولفامتوکسازول هر 12 ساعت به مدت 14 روز در مورد عفونت دستگاه ادراري و 5 روز در مورد شيگلوز .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد
تداخل مصرف با ساير داروها
اين دارو کمبود اسيد فوليک ناشي از مصرف فني توئين را تشديد مي نمايد .
اين دارو باعث افزايش اثرات داروهاي ضد انعقاد خوراکي و داروهاي پايين آورنده قند خون(سولفونيل اوره ها) مي شود.
در مصرف همزمان با متوترکسات باعث افزايش غلظت متوترکسات آزاد در سرم مي شود.
عوارض جانبي
تهوع ، استفراغ ، بي اشتهايي، راش و کهير.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- بهتر است دارو همراه يک ليوان آب تجويز شود.
2- هر آمپول 5ml دارو بايد فقط با 125ml محلول دکستروز 5% رقيق شود.
3- در صورت اختلال عملکرد کليه بايد دوز دارو را بر اساس کليرانس کراتي نين تنظيم نماييد .
4- از اضافه نمودن ساير داروها به محلول تزريقي خودداري نماييد .
5- به بيمار گوشزد کنيد در صورت بروز علائمي نظير راش پوستي ، گلودرد ، تب ، زخم هاي دهان ، خونريزي يا خونمردگي غير عادي به پزشک مراجعه کند .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی