شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کوپر سولفات (Copper sulfate)
نام های تجاری
Coppertarce, Gravidgard
اشکال دارویی
    - : بالک
کاربرد دارو
پيشگيري و درمان کمبود مس
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
داراي اثرات قابض بر روي سطح مخاط، در دستگاه هاي داخل رحمي (IUD) اثر ضد بارداري داشته و در استخرهاي شنا مانع انگل ها مي شود.
موارد منع مصرف
اين ماده با قلياها و فسفات ها ناسازگاري دارد.
نحوه مصرف
mg 5/1-5/0 در روز جهت پيشگيري و تا حداکثر mg3 در روز جهت درمان.
کودکان: mcg/kg20 در روز
شرايط نگهداري
در ظروف در بسته
عوارض جانبي
محرک و خورنده پوست، چشم و غشاي مخاطي است، از تماس مستقيم خودداري شود. در صورت خورده شدن احتمال هپاتوتوکسيسيتي وجود دارد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی