سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کنتراسپتيو تري فازيک (Contraceptive triphasic)
نام های تجاری
Tri-Leven , Triphasil
اشکال دارویی
    - : قرص
کاربرد دارو
جلوگيري از حاملي
مصرف در حاملگی
X
نحوه مصرف
ابتدا روزانه يک قرص قهوه اي رنگ به مدت 6 روز، سپس يک قرص سفيد رنگ به مدت 5 روز و بالاخره يک قرص زرد رنگ به مدت 10 روز مصرف مي شود استفاده از قرص ها از روز پنجم دوره قاعدگي يا از روز هشتم پس از مصرف آخرين قرص دوره هاي قبلي شروع مي شود .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- به بيمار بياموزيد دوره درمان را کامل نمايد و دارو را هر روز در ساعات معين و در فواصل 24 ساعت مصرف کند.
2- به بيمار بياموزيد در خلال سه هفته اول شروع مصرف اين دارو از روش هاي ديگر جلوگيري از حاملگي استفاده کند.
3- به بيمار توصيه کنيد قبل از شروع مصرف هر نوع دارو حتما با پزشک مشورت نمايد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی