دوشنبه 28 خرداد 1397    |    Sunday, June 17, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کنتراسپتيو اچ دي (Contraceptive hd)