شنبه 27 آبان 1396    |    Friday, November 17, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کنتراسپتيو اچ دي (Contraceptive hd)