شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) (Conjugated estrogen)
نام های تجاری
Premarin
اشکال دارویی
    0.625mg, 1.25mg : قرص
    0.625mg/g : کرم واژينال
    5mg/ml 5ML : آمپول
کاربرد دارو
درمان علائم وازوموتور متوسط تا شديد ناشي از منوپوز، واژينيت آتروفيک و آتروفي وولو مجراي ادرار.
پيشگيري و درمان استئوپروز ناشي از يائسگي يا ناشي از کمبود استروژن در دوره قبل از يائسگي.
کمبود استروزن ناشي از هيپوگناديسم زنانه.
نارسايي اوليه تخمدان يا کمبود استروژن بدنبال اواريکتومي.
مصرف در حاملگی
X
مكانيزم اثر دارو
استروژن هاي کنژوگه حاوي 5/61-5/52 درصد سديم استرون سولفات و 30-5/22 درصد سديم اکوئيلين سولفات هستند.
نحوه مصرف
در درمان علائم وازوموتور و واژينيت: به طور معمول mg 625/0 در دوز (mg 25/1-3/0) خوراکي به صورت رژيم مداوم يا سيکليک به همراه مدروکسي پروژسترون تجويز مي شود.
شرايط نگهداري
دماي اتاق دور از نور و رطوبت
عوارض جانبي
تهوع، تشنج، ترومبوآمبولي، افزايش خطر ايست قلبي – عروقي، آمبولي ريوي و MI، پانکراتيت.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. در بيماراني که از استروژن به مدت طولاني استفاده مي کنند لازم است هر 12-6 ماه يکبار معاينه ي پستان، شکم، لگن، پاپ اسمير و فشار خون انجام شود و همچنين سطح چربي خون، وزن بدن، عملکرد کبد به طور مرتب کنترل شود.
2. به علت بروز خطر ترومبوآمبولي لازم است مصرف استروژن ها دست کم يک ماه قبل از مدت طولاني بي حرکتي (به عنوان مثال: به علت جراحي زانو يا لگن) قطع شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی