چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کوآموکسي کلاو (Co-Amoxiclav)
نام های تجاری
Farmentin
اشکال دارویی
    312mg/5ml, 156mg/5ml, 228mg/5ml, 457mg/5ml : سوسپانسيون
    312mg, 156 mg : ساشه
    375mg, 625mg : قرص
    312 mg : پودر
دسته بندی
دسته بندی دارویی : پني سيلين
کاربرد دارو
پنوموني، اوتيت مديا، سينوزيت، عفونت هاي پوستي و عفونت هاي ادراري
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط مصرف شود.
موارد منع مصرف
حساسيت به پني سيلين ها و مهارکننده هاي بتالاکتاماز.
نحوه مصرف
بزرگسالان: يک قرص 625 mg هر 12 ساعت يا يک قرص 375 mg هر 8 ساعت (بزرگسالاني که قادر به خوردن قرص نيستند مي توانند از معادل دوز آن در شربت استفاده کنند) در عفونت هاي شديد مي توان از قرص هاي 625 mg هر 8 ساعت استفاده کرد.
شرايط نگهداري
در ظروف مقاوم به نور، در بسته و در حرارت کمتر از 24 درجه سانتيگراد.
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف پروبنسيد همزمان با آموکسي کلاو موجب مي شود تا ترشح توبولي آموکسي سيلين از کليه کاهش يافته و سطح خوني آموکسي سيلين افزايش يابد.
عوارض جانبي
خفيف ، وابسته به دوز و در کمتر از 3% مواقع نياز به قطع مصرف دارو است. شايع ترين عوارض، عوارض GI است.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. پيش از شروع درمان بيمار از نظر حساسيت به پني سيلين ها، سفالوسپورين ها و ساير آلرژن ها بررسي شود.
2. هم قرص هايي که حاوي 500 mg آموکسي سيلين هستند و هم قرص هاي حاوي 250 mg آموکسي سيلين هر دو داراي يک ميزان (125 mg) اسيد کلاوولانيک هستند پس نمي توان دو قرص آموکسي کلاو 375 را به جاي يک قرص 625 تجويز نمود.
3. بعد از تهيه سوسپانسيون خوراکي تا 10 روز در يخچال قابل نگهداري است.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی