سه شنبه 19 آذر 1398    |    Monday, December 9, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلوگزاسيلين (Cloxacillin sodium)
نام های تجاری
Cloxacill , cloxapen , Falox , Tegopen, Cloxalin
اشکال دارویی
    250mg, 500mg : کپسول
    250mg, 500mg, 1g : ويال
    2.5g : پودر
فرمول شیمیایی
C19 H17 Cl N2 Na O5 S = 475/9
دسته بندی
دسته بندی دارویی : پني سيلين
کاربرد دارو
عفونت هاي سيستميک ناشي از ارگانيسم هاي حساس
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
اثر آنتي بيوتيک ، اين دارو باکتريسيد است و باعث مهار سنتز ديواره سلولي باکتري مي گردد و نيمه عمر 1/1-5/0 ساعت دفع از راه ادرار مي باشد .
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو
نحوه مصرف
بزرگسالان : روزانه 2-4 g خوراکي ، دوز هاي منقسم هر 6 ساعت يا 250mg از راه عضلاني هر 6-4 ساعت و يا 500mg از راه وريدي هر 6-4 ساعت تجويز شود . کودکان روزانه 50-100mg خوراکي ، عضلاني يا وريدي ، در دوزهاي منقسم هر 6 ساعت تجويز شود .
شرايط نگهداري
سوسپانسيون خوراکي تا 14 روز در يخچال مي توان گذاشت.
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان پروبنسيد باعث کاهش دفع کليوي و افزايش سطح خوني اين دارو مي گردد .
عوارض جانبي
تهوع ، استفراغ ، درد اپي گاستر ، اسهال ، کوليت پسودومامبرانو ، نفريت بينابيني حاد
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- به بيمار بياموزيد دوز فراموش شده دارو را در اولين فرصت ممکن مصرف نمايد.
2- به بيمار بياموزيد در صورت بروز علايم و نشانه هاي عفونت ثانويه همچنين تب ، اسهال به پزشک مراجعه نمايد.
3- در صورت درمان دراز مدت تست هاي عملکرد کليه ، کبد و هماتولوژيک را به صورت متناوب به عمل آوريد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی