شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلوتريمازول/بتامتازون (Clotrimazole/Betamethasone dipropionate)
اشکال دارویی
    - : کرم موضعي
کاربرد دارو
تيناپديس ، تيناکروريس ، تيناورسيکالر
مصرف در حاملگی
C
نحوه مصرف
بزرگسالان : بعد از تميز کردن ناحيه مبتلا و مناطق اطراف ، دوبار در روز لايه نازکي روي ضايعات ماليده و به آرامي ماساژ دهيد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی