سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلوتريمازول (Clotrimazole)
نام های تجاری
Canesten, Clotrimaderm, Fungoid
اشکال دارویی
  100mg, 200mg, 500mg : شياف واژينال
  1 %, 2% 500mg, 2% 50gr : کرم واژينال
  1 %, Combined : کرم موضعي
  1% 20ML : محلول موضعي
  100mg, 500mg : قرص واژينال
  Combined : لوسيون
فرمول شیمیایی
C22 H17 Cl N2 = 344/8
کاربرد دارو
درمان کانديدياز پوستي، تينه آ (کورپوريس، کروريس، پديس، ورسيکالر) ، درمان کانديدياز وولوواژينال.
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
تغيير نفوذ پذيري غشاي سلولي قارچ ها، متابوليزه شدن در کبد دفع از ادرار و مدفوع.
موارد منع مصرف
اختلالات عملکرد کبد يا کليه با احتياط مصرف کنند.
نحوه مصرف
کانديدياز پوستي - بزرگسالان و کودکان: روزانه 2 بار (صبح و عصر) روي ناحيه مبتلا و مناطق اطراف ماليده شود، در صورت عدم بهبودي بيمار بعد از 4 هفته دوباره ارزيابي شود.
کانديدياز وولواژينال – بزرگسالان: mg 50 ( يک اپليکاتور) از کرم واژينال 1% قبل از خواب به مدت 6-14 روز. در کودکان زير 12 سال اثربخشي و بي خطر بودن دارو اثبات نشده است.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد
عوارض جانبي
افزايش آنزيم هاي کبدي، دفع دردناک ادرار، افسردگي.
عوارض موضعي: تحريک، احساس سوزش و يا درماتيت تماسي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. روش مصرف دارو براي بيمار توضيح داده شود.
2. بيمار دارو را طبق دستور تا پايان دوره مصرف کند.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی