چهارشنبه 21 آذر 1397    |    Wednesday, December 12, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلوبوتينول (Clobutinol Hcl)
نام های تجاری
Silomat
اشکال دارویی
    40mg : قرص
    60mg/ml : قطره خوراکي
    10mg/ml 2ML : آمپول
فرمول شیمیایی
C14 H22 Cl NO7 , HCl = 202/3
کاربرد دارو
درمان علامتي سرفه هاي با علت نامشخص و سرفه هاي ناشي از تحريکات مختلف.
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
تضعيف مرکز سرفه در بصل النخاع.
موارد منع مصرف
در صرع يا ساير بيماري هاي تشنجي منع مصرف دارد.
نحوه مصرف
بزرگسالان: 2-1 قرص يا 40-30 قطره سه بار در روز يا mg 20 از راه زير جلدي، عضلاني يا وريدي.
کودکان: زير 3 سال drop/kg 1 منقسم در سه دوز، بالاي 3 سال: 20-10 قطره 3 بار در روز.
شرايط نگهداري
طبق توصيه سازنده دارو.
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي يافت نشده.
عوارض جانبي
اشکال در به خواب رفتن، تهوع، خواب آلودگي، ناراحتي شکمي، سرگيجه.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. قبل از شروع درمان، علت سرفه دقيقاً بررسي شود، چون سرفه مکانيسم دفاعي برونشيولهاست وگاهي درمان علامتي آن به نفع بيمار نيست.
2. توصيه به مصرف دارو طبق دستور و در زمان معين.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی