سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلوبازام (Clobazam)
نام های تجاری
Frisium, Urbadan, Clopaxurbanyl, Urbanol
اشکال دارویی
    10mg : قرص
فرمول شیمیایی
C16 H13 Cl N2 O2 = 300/7
دسته بندی
دسته بندی دارویی : بنزوديازپين
کاربرد دارو
اختلالات اضطرابي و علائم اضطرابي گذرا.
مصرف در حاملگی
NR
مصرف در شیردهی
اين دارو از جفت عبور کرده و در شير ترشح مي گردد، لذا تجويز در شيردهي بايد باتوجه به معايب و مزاياي مصرف صورت گيرد.
مكانيزم اثر دارو
افزايش و تقويت فعاليت GABA. جذب خوب از GI (جذب طي 2-1 ساعت)، متابوليزه شدن در کبد، نيمه عمر 18 ساعت.
نحوه مصرف
بزرگسالان: اضطراب خفيف: mg/day 30 -20 منقسم در چند دوز يا دوز واحد شبانه، اضطراب شديد: mg/day 60.
دوز دارو در افراد مسن: mg/day 20-10.
کودکان بالاي 3 سال : حداکثر تا نصف دوز بزرگسالان .
تداخل مصرف با ساير داروها
کاربامازپين و فني توئين افزاينده و سايمتيدين کاهنده متابوليسم کلوبازام هستند.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی