چهارشنبه 21 آذر 1397    |    Wednesday, December 12, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کليندامايسين فسفات (clindamycin phosphate)
نام های تجاری
Dalacin, Dalavag
اشکال دارویی
    - : بالک
    10mg/ml : محلول موضعي
    1 % : ژل موضعي
    2 % : کرم واژينال
کاربرد دارو
آکنه ولگاريس ، عفونت باکتريال واژن (فرم واژينال)
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط مصرف شود.
مكانيزم اثر دارو
اين دارو احتمالاً با احياي اسيدهاي چرب آزاد متمرکز بر روي پوست، رشد پروپيوني باکتريوم آکنه را (که در فوليکول ها و غدد سبابه پوست است) مهار مي کند.
فرم واژينال اين دارو داراي جذب سيستميک 2-8 % از دوز تجويز شده، است. نيمه عمر سيستميک دارو : 2-3 ساعت و اوج اثر : طي 16 ساعت.
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به دارو، سابقه آنتريت منطقه اي يا کوليت اولستراتيو يا کوليت وابسته به مصرف آنتي بيوتيک.
نحوه مصرف
فرم موضعي : بزرگسالان: لايه نازکي از ژل يا محلول موضعي کليندامايسين 2 بار در روز روي ضايعات ماليده شود(حداکثر اثر درماني طي 12-8 هفته).
فرم واژينال : mg 100( يک اپليکاتور) از کرم داخل واژن، قبل از خواب و به مدت 3-7 روز متوالي.
عوارض جانبي
خشکي پوست، اريتم، سوختگي، پوسته ريزي، چرب شدن پوست و خارش، کوليت با غشاي کاذب.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. مصرف کليندامايسين موضعي ممکن است اسهال و کوليت پسودوممبرانوس ايجاد کند.
2. کليندامايسين موضعي را نبايد نزديک چشم، روي غشاي مخاطي يا پوست مجروح استفاده کرد.
3. براي فرم واژينال تا 72 ساعت بعد از تکميل درمان استفاده از کاندوم ، سرويکال کاپ يا ديافراگم توصيه نمي شود.
4. اپليکاتورهاي واژينال بعد از ماه ششم بارداري و با احتياط قابل استفاده است.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی