پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کليندامايسين (clindamycin)
نام های تجاری
Dalacin
اشکال دارویی
    100mg : شياف مقعدي
    150mg, 300mg : کپسول
    150mg/ml 1ML, 300mg/2ml, 150mg/ml 4ML : آمپول
    75mg/5ml 100ML : سوسپانسيون
    100mg : قرص واژينال
فرمول شیمیایی
C18 H33 Cl N2 O5 S HCl , H2O = 479/5
کاربرد دارو
عفونت هاي بي هوازي، عفونت هاي استرپي و استافي، پنوموني پنوموکوکي.
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
توصيه نمي شود.
مكانيزم اثر دارو
با اتصال به ريبوزوم مانع از سنتز پروتئين در سلول باکتري مي شود، جذب خوب از GI اوج غلظت پلاسمايي در فرم خوراکي: 45 دقيقه و در فرم IM: 3-1 ساعت. نيمه عمر 2-3 ساعت ، دفع از ادرار و مدفوع ، با دياليز از خون برداشت نمي شود.
موارد منع مصرف
حساسيت به آمينوگليکوزيدها.
نحوه مصرف
بزرگسالان: در عفونت هاي بي هوازي ابتدا از فرم وريدي، سپس از فرم خوراکي استفاده شود.
خوراکي: عفونت هاي شديد mg 300-150 هر 6 ساعت و در عفونت هاي خيلي شديد: mg 450-300 هر 6 ساعت.
تزريقي: عفونت هاي شديد ناشي از گرم مثبت هاي هوازي يا بي هوازي هاي حساس mg/day 1200-600 در 2 يا 4 دوز مساوي.
شرايط نگهداري
به شکل باز نشده در دماي 30-15 درجه سانتيگراد.
تداخل مصرف با ساير داروها
تشديد اثر بلاک کنندگي داروهاي بلاک کننده عصبي-عضلاني مانند توبوکورارين و پانکورونيوم.
عوارض جانبي
راش موربيلي فرم، راش ماکولوپاپولار، کهير، تب ، خارش، افت فشار خون، پلي آرتريت، کوليت با غشاي کاذب، عوارض گوارشي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. قبل از شروع درمان، از بيمار سابقه حساسيت نسبت به اين دارو يا ساير آلرژن ها گرفته شود.
2. در صورت بروز اسهال شديد با کوليت، حين درمان با اين دارو، مصرف دارو قطع گردد.
3. افراد پير يا بيماراني که در بستر افتاده اند، بيشتر در معرض ابتلا به کوليت شديد هستند و به توجه بيشتري نياز دارند.
4. کليندامايسين I.V را هيچ وقت نبايد به شکل بولوس به بيمار داد (فقط انفوزيون که سرعت آن بيشتر از mg 1200 در ساعت نباشد.
5. در نارسايي کليوي و کبدي شديد و يا بيماري هاي دستگاه گوارشي (کوليت) و آسم با احتياط مصرف شود.
6. تزريق IM به شکل عميق باشد و در IM تک واحدي بيش از mg 600 کليندامايسين تزريق نشود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی