شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلاريترومايسين (Clarithromycin)
نام های تجاری
Biaxin , Klacid
اشکال دارویی
    250mg/5ml, 125mg/5ml : سوسپانسيون
    250mg/sachet : گرانول
    250mg, 500mg : قرص
فرمول شیمیایی
C38 H69 N O13 = 748
دسته بندی
دسته بندی دارویی : ماکروليد
کاربرد دارو
فارنژيت/تونسيليت استرپتوکوکي،
سينوزيت حاد ماگزيلا ، برونشيت حاد يا عود برونشيت مزمن ،
پيشگيري و درمان عفونت منتشر ناشي از مايکوباکتريوم آويوم اينتراسلولار،
تريپل تراپي در درمان بيماري پپتيک ناشي از هليکوباکترپيلوري.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط مصرف شود.
مكانيزم اثر دارو
اتصال به ريبوزوم باکتري و ممانعت از سنتز پروتئين توسط باکتري، جذب خوب از GI. داراي غلظت بالا در مخاط بيني، لوزه ها و ريه. داراي غلظت بافتي بالاتر از سرمي ، ورود راحت به لکوسيت ها و ماکروفاژها، متابوليزه شدن در کبد. نيمه عمر نهايي 3-4 ساعت يا 5-7 ساعت بسته به دوز دريافتي، اوج غلظت پلاسمايي طي 2-3 ساعت، دفع از ادرار و مدفوع .
موارد منع مصرف
سابقه حساسيت مفرط به ماکروليدها.
نحوه مصرف
فارنژيت/ تونسيليت استرپتوکوکي :
بزرگسالان: mg 250 هر 12 ساعت به مدت 10 روز.
شرايط نگهداري
در دماي 30-15 درجه سانتيگراد.
تداخل مصرف با ساير داروها
اين دارو آثار وارفارين يا مشتقات کومارين را تشديد کرده و بايد P.T به دقت کنترل شود،
باعث افزايش غلظت پلاسمايي داروهاي متابوليزه شونده توسط CYP-P450 نظير کاربامازپين مي گردد.
غلظت سرمي ديگوکسين را افزايش مي دهد،
باعث افزايش سطح زير منحني غلظت پلاسمايي به زمان در تئوفيلين مي شود.
عوارض جانبي
طعم بد دهان، ناراحتي هاي گوارشي، سر درد، افزايش BUN .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. کاهش دوز در نارسايي کليوي و در افراد مسن.
2. بين مصرف اين دارو و زيدوودين فاصله 4 ساعت رعايت شود.
3. اين دارو را مي توان همراه غذا يا شير يا با معده خالي مصرف کرد.
4. در صورت فراموشي يک دوز، به محض به ياد آوردن مصرف شود مگر اينکه زمان دوز بعدي رسيده باشد، دوز را دو برابر نکنيد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی