يکشنبه 29 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اسيد سيتريک (Citric acid)
نام های تجاری
Citrosteril, Uriflex
اشکال دارویی
    - : بالک
فرمول شیمیایی
C6 H8 O7 = 192/1
کاربرد دارو
سوختگي با مواد قليايي، سنگ هاي ادراري اگزالاتي، سنگ هاي سيستئيني، نقرس و درمان اسيدوز متابوليک مزمن.
مصرف در حاملگی
NR
موارد منع مصرف
در بيماري هاي مزمن کليوي که از هيدروکسيد آلومينيوم و کلسيم جوشان استفاده مي کنند، با احتياط تجويز گردد.
نحوه مصرف
با غلظت هاي 5/0-05/0 درصد به عنوان آنتي اکسيدان عمل کرده و در درمان بيماري هاي ذکر شده ممکن است مفيد باشد. 30-15 سي سي محلول را با آب رقيق کرده و پس از غذا و هنگام خواب بنوشيد.
شرايط نگهداري
در ظروف در بسته و دور از نور.
عوارض جانبي
در مصرف مکرر با دوز بالا امکان ساييدگي دندان ها، عوارض گوارشي، احساس طعم نا مطبوع و آلکالوز متابوليک وجود دارد.
فرم موضعي ممکن است محرک پوست باشد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی