شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سيتي کولين (Citicoline)
نام های تجاری
Acticolin, Citidel
اشکال دارویی
    125mg/ml 2ML : آمپول
فرمول شیمیایی
C14 H26 N4 O11 P2 = 488/3
کاربرد دارو
آسيب هاي عروق مغزي شامل سکته مغزي و ضربه به سر.
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
اين دارو مشتق کولين و سيتيدين است. تصور مي شود که اين دارو جريان خون مغز و مصرف اکسيژن در مغز را افزايش مي دهد.
حداكثر دوز روزانه
mg 100 روزانه.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی