دوشنبه 30 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سيتالوپرام (Citalopram)
نام های تجاری
Celexa
اشکال دارویی
    20mg, 40mg : قرص
    40mg/ml : قطره خوراکي
فرمول شیمیایی
C20 H21 F N2 O = 324/4
کاربرد دارو
افسردگي
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
پرهيز از تغذيه با شير مادر حين درمان با اين دارو.
مكانيزم اثر دارو
مهار بازجذب سروتونين در نورون هاي CNS. جذب سريع از GI. اوج غلظت پلاسمايي 4-2 ساعت. مکانيسم کبدي، نيمه عمر حذف حدود 33 ساعت، دفع 20% از طريق ادرار.
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو يا ترکيبات آن، افرادي که داروهاي MAOI مصرف مي کنند.
نحوه مصرف
بزرگسالان: دوز اوليه 20 mg خوراکي يکبار در روز (دوز واحد روزانه يا شبانه)، افزايش دوز دست کم بعد از 1 هفته تا 40 mg روزانه.
شرايط نگهداري
25 درجه سانتيگراد.
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان با ضد قارچ هاي آزول و ماکروليدها : احتمال افزايش سطح پلاسمايي سيتالوپرام،
مصرف همزمان با بتابلاکرها : احتمال افزايش سطح پلاسمايي بتابلاکرها،
مصرف همزمان با کاربامازپين : احتمال افزايش کليرانس سيتالوپرام،
مصرف همزمان با ليتيم : احتمال افزايش اثرات سروتونرژيک سيتالوپرام،
مصرف همزمان با وارفارين : احتمال افزايش PT تا 5%،
مصرف همزمان با TCAs : احتمال افزايش سطح پلاسمايي TCA،
مصرف همزمان با MAOIs : احتمال بروز واکنش بسيار جدي و گاهي کشنده.
عوارض جانبي
خواب آلودگي، تهوع، خشکي دهان، بي خوابي، تعريق، تمايل به خودکشي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. مصرف با احتياط در بيماران با سابقه مانيا.
2. کنترل سطح سرمي سديم (امکان ايجاد هيپوناترمي با مصرف دارو) به ويژه در افراد پير و مصرف کنندگان ديورتيک.
3. با وجود امکان مشاهده بهبودي ظرف 4-1 هفته، الزام ادامه درمان تا مدت زمان توصيه شده.
4. مراقبت دقيق از بيماران با ريسک بالاي خودکشي (جهت کاهش ريسک مسموميت مقادير کم دارو در دسترس بيمار باشد).
5. مراقب بروز حمله ي تشنج باشيد (در 3% افراد).
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی