سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سيس پلاتين (Cisplatin)
نام های تجاری
Platinol, Abiplatih, Platistin , Platinol-AQ
اشکال دارویی
    0.5mg/ml 20ML, 0.5mg/ml 100ML, 10mg/20ml, 50mg/100ml : اينفوزيون
    10mg, 50mg : ويال
فرمول شیمیایی
C4 H6 N4 O3 S2 = 222/2
کاربرد دارو
درمان تسکيني تومورهاي متاستاتيک بيضه، تخمدان و سرطان هاي پيشرفته ريه و مثانه.
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
توصيه نمي شود.
مكانيزم اثر دارو
سيس پلاتين کمپلکس حاوي پلاتين است که اثر ضد نئوپلاسم را از طريق مهار سنتز DNA و به مقدار کمتر RNA و پروتئين اعمال مي کند. دفع دارو از راه ادرار ، نيمه عمر دوفازي 25-49 دقيقه.
موارد منع مصرف
سابقه حساسيت مفرط به دارو.
نحوه مصرف
در سرطان متاستاتيک بيضه: 20 mg/m /day، IV به مدت 5 روز. اين دوره هر 3 هفته تکرار شده تا 3 دوره دارو مصرف مي شود.
سرطان تخمدان: 75-100 mg/m ، IV هر 4 هفته همراه با 600 mg/m سيکلوفسفاميد. و يا 100 mg/m ، IV هر 4 هفته.
شرايط نگهداري
ويال باز نشده 8-2 درجه سانتيگراد.
تداخل مصرف با ساير داروها
همزمان با داروهايي که اثرات سمي بر کليه دارند( نظير آمينوگليکوزيدها و آمفوتريسينB)، نبايد مصرف شود.
مصرف همزمان اين دارو با ديورتيک هاي لوپ، اتاکرينيک اسيد و فوروزمايد بدليل خطر تشديد عوارض سمي بر گوش ، با احتياط صورت گيرد.
امکان پوشيده ماندن سميت گوشي اين دارو در مصرف همزمان با آنتي هيستامين ها، فنوتيازين ها، تيوگزانتين ها وجود دارد.
مصرف همزمان با ساير داروهاي کاهنده فعاليت مغز استخوان يا پرتودرماني ، امکان تشديد اثرات تضعيف کننده دارو بر مغز استخوان دارد.
عوارض جانبي
تهوع و استفراغ شديد، کاهش تعداد گلبول سفيد و پلاکت و نيز کم خوني.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. بيماران مصرف کننده دارو بايد از نظر واکنش آنافيلاکتوئيد تحت نظر باشند.
2. وضعيت هماتولوژيک، نورولوژيک، عملکرد کليوي و کبدي و فعاليت گوش، غلظت اسيد اوريک خون، وضعيت الکتروليت ها، مورد ارزيابي دوره اي قرار گيرند.
3. پيش از شروع درمان نوار قلب گرفته شودو در حين درمان ، بيمار از نظر قلبي تحت نظر باشد.
4. براي آماده سازي اين دارو از دستکش و ماسک استفاده کنيد.
5. تا زمانيکه بيمار تحت درمان با سيس پلاتين است، خود فرد و خانواده اش نبايد با واکسن ويروس زنده واکسينه شوند.
6. بهتر است بيمار روزانه 3 ليتر آب بنوشد.
7. مصرف اين دارو مي تواند موجب کاهش فعاليت غدد جنسي شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی