سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سيس آتراکوريوم (Cis atracurium besylate)
نام های تجاری
Nimbex
اشکال دارویی
    5mg/ml, 2mg/ml 5ML, 2mg/ml 2.5ML, 2mg/ml 10ML : آمپول
کاربرد دارو
به عنوان داروي کمکي در بيهوشي عمومي جهت تسهيل انتوباسيون و ايجاد اثر شل کنندگي عضلاني حين جراحي يا تنفس مصنوعي در ICU.
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
بلاک انتقال عصبي – عضلاني از طريق رقابت با استيل کولين براي باندشدن به گيرنده هاي کولينرژيک در صفحات حرکتي انتهايي. ( آنتاگونيست استيل کولين)
مصرف IV: شروع اثر طي 1-3 دقيقه، اوج اثر : 2-5 دقيقه، مدت اثر : 25-44 دقيقه.
متابوليسم : بيشتر از راه جذب Hofman، نيمه عمر حذف دارو حدوداً :22-29 دقيقه
دفع از راه ادرار و مدفوع.
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو يا ساير عوامل بيس – بنزيل ايزوکينولينيوم.
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان ≥ 12 سال: شروع با دوز 0.15 mg/kg يا 0.2 mg/kg‌، IV، سپس 0.03 mg/kg، IV هر 50-40 دقيقه بعد از دوز اوليه 0.15 mg/kg و هر 60-50 دقيقه پس از دوز اوليه 0.2 mg/kg به عنوان دوز نگهدارنده در اعمال جراحي طولاني مدت.
شرايط نگهداري
نگهداري ويال در يخچال 8-2 درجه سانتيگراد در کارتن دور از نور و انجماد.
تداخل مصرف با ساير داروها
آنتي بيوتيک ها، نمک هاي منيزيم، ليتيوم ،‌ بي حس کننده هاي موضعي، پروکائين آميد، کينيدين : بدليل افزايش احتمال بلاک نوروماسکولار سيس آتراکوريوم .
اکسيد نيترو/اکسيژن همراه با ايزوفلوران يا انفلوران : بدليل احتمال طولاني نمودن بلاک عصبي-عضلاني سيس آتراکوريوم،
سوکسينيل کولين باعث سريع تر نمودن شروع ماکزيمم اثر بلاک کنندگي سيس آتراکوريوم مي گردد.
عوارض جانبي
برادي کاردي (4/0%)، افت فشار خون، برافروختگي، برونکواسپاسم (2/0%)، راش (1/0%).
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. سيس آتراکوريوم با پروپوفول يا کتورولاک براي تزريق Y-site ناسازگار است.
2. محلول تزريقي اسيدي مي باشد (65/3-25/3: PH) ممکن است با محلول هاي قليايي با 5/8>‌PH (نظير محلول هاي باربيتورات ها) ناسازگار باشد.
3. دارو نبايستي در محلول رينگرلاکتات رقيق شود (به دليل ناپايداري شيميايي).
4. بيمار از نظر تعادل اسيد و باز و سطح الکتروليت ها پايش شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی