شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سيپروفلوکساسين (Ciprofloxacin)
نام های تجاری
Ciproxin, Ciloxan, Cipro
اشکال دارویی
    2mg/ml 100ML : اينفوزيون
    250mg, 500mg : قرص
    0.3 % : قطره چشمي
    10mg/ml 20ML : آمپول
فرمول شیمیایی
C17 H18 F N3 O3 = 331.3
دسته بندی
دسته بندی دارویی : فلوئوروکينولون
کاربرد دارو
عفونت هاي ادراري (گرم منفي، انتروکوک)، پنوموني، استئوميليت و آرتريت، عفونت هاي پوستي ، اسهال عفوني، تب تيفوئيدي، گونوکوک .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
توصيه نمي شود.
مكانيزم اثر دارو
اين دارو با مهار آنزيم DNA-gyrase باکتريايي اثر باکتريسيدي دارد. جذب خوب و سريع از GI، نيمه عمر 5/4-5/3 ساعت. ( در نارسايي شديد کليوي 8 ساعت)، غلظت صفراوي بالا، دفع بيشتر از ادرار و به ميزان کم دفع صفراوي .
موارد منع مصرف
سابقه حساسيت نسبت به هر يک از فلوروکينولون ها يا آنتي بيوتيک هاي گروه کينولون.
نحوه مصرف
در عفونت هاي ادراري :
خفيف تا متوسط: 500 mg/day خوراکي ( معادل 400 mg/day وريدي) در دو دوز منقسم روزانه.
شديد و يا عارضه دار: 1000 mg/day خوراکي (معادل 800 mg/day وريدي) در 2 دوز منقسم روزانه طي 14-7 روز يا دو دوز بعد از قطع تب.
در اسهال عفوني و تب تيفوئيدي : mg/day 1000 در دو دوز منقسم خوراکي طي 7-14 روز .
در گونوکوک : mg 250 تک دوز خوراکي .
شرايط نگهداري
در دماي 20-15 درجه سانتيگراد.
تداخل مصرف با ساير داروها
آنتي اسيدهاي حاوي آلومينيوم، کلسيم، منيزيم باعث کاهش جذب و در نتيجه کاهش غلظت سرمي و ادراري اين دارو مي شوند.
مصرف همزمان اين دارو با تئوفيلين مي تواند باعث بالا رفتن سطح خوني تئوفيلين و عوارض جانبي شديد و حتي کشنده شود.
استفاده همزمان اين دارو بهمراه آمينوگليکوزيدها و بتالاکتام ها احتمال اثر سينرژيستيک دارد.
مصرف همزمان با پروبنسيد بر ترشح توبولي کليوي اين دارو اثر گذاشته و باعث کاهش کليرانس کليوي و افزايش غلطت سرمي سيپروفلوکساسين مي شود.
سوکرالفيت در مصرف همزمان ، غلظت سرمي سيپروفلوکساسين را تا 50% کاهش مي دهد.
مصرف همزمان اين دارو با سيکلوسپورين احتمال بروز اثر سينرژيستيک، سميت کليوي و حتي منجر شدن به نارسايي حاد کليوي را بوجود مي آورد.
عوارض جانبي
تهوع، استفراغ، اسهال، دل درد ، بي اشتهايي، سوء هاضمه، نفخ، زخم دستگاه گوارشي و خونريزي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. براي کاهش احتمال کريستالوري PH ادرار کمتر از 8/6 و بيمار کاملاً هيدراته باشد.
2. ‌در نارسايي کليوي کاهش دوز بر اساس کليرانس کراتينين صورت گيرد.
3. ‌همزمان يا با فاصله کمتر از 4 ساعت آنتي اسيد تجويز نشود.
4. در صورت بروز اسهال، احتمال کوليت با غشاي کاذب وجود دارد.
5. براي تهيه محلول جهت تزريق وريدي، سيپروفلوکساسين وريدي با نرمال سالين يا سرم قندي 5% رقيق مي شود به گونه اي که هر cc محلول حاوي 1-2 mg از اين دارو باشد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی