سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سايمتيدين (Cimetidine)
نام های تجاری
Tagamet ,Logamet
اشکال دارویی
    200mg : قرص
    200mg/2ml : آمپول
    200mg/5ml : شربت
فرمول شیمیایی
C10 H16 N6 S = 252/3
دسته بندی
دسته بندی دارویی : بلوکرH2
کاربرد دارو
درمان زخم پپتيک، برطرف کردن ريفلاکس معده به مري.
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
در شير ترشح مي شود، بايد منافع در برابر مضار سنجيده شود.
مكانيزم اثر دارو
بلاک رقابتي گيرنده H2 و کاهش ترشح اسيد معده و توليد پپسين 70-60% دوز خوراکي جذب شده، اوج غلظت پلاسمايي طي 2-1 ساعت. در صورت مصرف با غذا جذب آن کاهش مي يابد، نيمه عمر : 2ساعت . دفع : ادراري
موارد منع مصرف
در حساسيت شناخته شده به دارو.
نحوه مصرف
بزرگسالان: مصرف به سه طريق 300 mg چهار بار در روز همراه غذا و هنگام خواب يا 400 mg دو بار در روز يا 800 mg هنگام خواب به مدت 6-4 هفته. (زخم معده: 8-6 هفته، زخم دوازدهه 6-4 هفته).
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد دور از نور.
تداخل مصرف با ساير داروها
به علت مهار CYP P450 توسط اين دارو، دوز داروهاي زير را بايد کاهش داد: فني توئين، تئوفيلين، داروهاي ضد آرتيمي، ضد انعقادهاي خوراکي، داروهاي ضد ديابت.
پروپانتلين ، سيزاپرايد، متوکلوپراميد، سوکرالفيت فراهمي زيستي اين دارو را کاهش مي دهد.
احتمال افزايش جذب با آنتي اسيدها وجود دارد.
عوارض جانبي
عوارض عموماً ناشايعند. اسهال، سرگيجه، سر درد، راش پوستي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. تعديل دوز در نارسايي کبدي و نارسايي کليوي.
2. تزريق وريدي آهسته.
3. ‌در انفوزيون با محلول قندي 5% و در تزريق بلوس وريدي با کلريد سديم 9% رقيق مي شود.
4. پايش تعداد ضربان قلب در ابتداي درمان.
5. ثبت ميزان مصرف و دفع مايعات در افراد بد حال.
6. درخواست دوره اي CBC و تست هاي کبدي.
7. در افراد با کمبود ويتامين B12 فقط هنگام خواب تجويز شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی