سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سيکلوسپورين (Ciclosporin (Cyclosporine))
نام های تجاری
Neoral , Sandimmune
اشکال دارویی
    100mg, 25mg, 50mg : کپسول
    100mg/ml : محلول خوراکي
    50mg/ml 1ML, 50mg/ml 5ML : اينفوزيون
    2%, 0.05 % : قطره چشمي
کاربرد دارو
پيوند آلوژنيک، آرتريت روماتوئيد، پسوريازيس.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
منع مصرف در شيردهي.
مكانيزم اثر دارو
سرکوب کننده ايمني، ضد پسوريازيس و آنتي روماتيک. مهار کننده توليد و آزاد سازي اينترلوکين.
موارد منع مصرف
Neoral در مبتلايان به پسوريازيس، آرتريت روماتوئيد، اختلال عملکرد کليوي.
شرايط نگهداري
در دماي کمتر از 30 درجه سانتيگراد نگهداري شکل تزريقي دور از نور و انجماد.
تداخل مصرف با ساير داروها
احتياط در تجويز همزمان داروهاي جنتامايسين، توبرامايسين، وانکومايسين، کوتريموکسازول، ملفالان، آمفوتريسين B، کتوکونازول، ديکلوفناک، ناپروکسن، سايمتيدين، راني تيدين ، آميودارون، آندروژنها، فلوکونازول، کلشي سين، کورتيکواستروئيدها، ايمي پنم، سيلاستاتين، اريترومايسين، متوکلوپراميد، آزاتيوپرين، سيکلوفسفاميد،
کاهش سطح خوني و تاثير درماني سيکلوسپورين با کاربامازپين، ايزونيازيد، فنوباربيتال، فني توئين، ريفامپين و تربينافين.
امکان افزايش اثر و عوارض جانبي داروهايي چون ديگوکسين، اتوپوسايد و لواستاتين،
تشديد اثرات سمي دارو بر کليه در مصرف همزمان با ساير داروهاي نفروتوکسيک ( آمينوگليکوزيدها، آمفوتريسينB )،
تشديد هيپوکالمي ناشي از دارو در مصرف همزمان با ديورتيکهاي نگهدارنده پتاسيم.
عوارض جانبي
سميت کليوي، لرزش، هيپرپلازي لثه، لوکوپني، ترومبوسيتوپني، هيرسوتيسم، تشنج، عفونت و آنافيلاکسي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. کنترل سطح BNU، کراتينين، آنزيم هاي کبدي، CBC و شمارش پلاکتي.
2. ‌رقيق سازي هر ميلي از داروي تزريقي (IV) با 20-100 cc محلول قندي 5% يا نرمال سالين تزريقي و استفاده از آن حداکثر تا 6 ساعت.
3. تجويز دارو همراه با کورتيکواستروئيدها.
4. کنترل بيمار از جهت بروز علائم و نشانه هاي آنافيلاکسي طي 30 دقيقه نخست انفوزيون.
5. اختلاط محلول با شير يا آبميوه (به جز آب انگور) در يک ليوان شيشه اي و استفاده فوري آن.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی