شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کوريونيک گونادوتروپين انساني (Chorionic gonadotropin human (hcg))
نام های تجاری
Gonal-F, A.P.L , Chorigon , Choriomon
اشکال دارویی
    1500U, 500U, 5000U : ويال
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گونادوتروپين
کاربرد دارو
کريپتورکيديسم قبل از بلوغ، القاء بارداري در ناباروري
مصرف در حاملگی
X
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
هورمون پپتيدي. عمل همانند LH .تحريک تخمک گذاري در زنان و افزايش توليد آندروژن توسط بيضه در مردان با تقليد پيک طبيعي LH. القاء تخمک گذاري در زنان 32-36 ساعت بعد از تجويز . نيمه عمر دوفازي به ترتيب حدود 6-11 ساعت و 23-38 ساعت، دفع کليوي.
موارد منع مصرف
در بلوغ زودرس، سرطان پروستات يا ساير سرطان هاي وابسته به آندروژن، حساسيت نسبت به دارو و خانم هاي باردار.
نحوه مصرف
کريپتورکيديسم:
شروع درمان معمولاً بين 9-4 سالگي. سبب نزول دائمي بيضه در اقل موارد و نزول موقت در اغلب موارد، در صورتي که عدم نزول آناتوميک نباشد.
4000 واحد USP، سه بار در هفته تا 3 هفته.
5000 واحد USP، دو روز درميان تا 4 دفعه.
1000-500 واحد USP، به ميزان 15 تزريق طي دوره ي 6 هفته اي.
500 واحد USP، 3 بار در هفته به مدت 6-4 هفته.
القاء بارداري:
استفاده از 5000-10000 واحد HCG يکروز بعد از آخرين دوز HMG .
شرايط نگهداري
در جاي خنک و دور از نور
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي گزارش نشده است.
عوارض جانبي
عوارض دارو شايع نمي باشد ولي از مهمترين: تحريک بيش از اندازه تخمدان ها که باعث بزرگي تخمدان، کيست تخمدان و درد ناگهاني شکم مي شود.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. رفع بزرگ شدن آلت تناسلي، بزرگي و سرخي بيضه ها، رشد مو در ناحيه عانه و رفتارهاي پرخاشگرانه در نتيجه القاء ترشح آندروژن ها تا 4 هفته پس از قطع دارو.
2. فاقد اثر شناخته شده بر متابوليسم چربي ها، اشتها، احساس گرسنگي يا توزيع چربي در بدن و فاقد انديکاسيون جهت کاهش وزن يا بهبود توزيع چربي در بدن.
3. براي درمان نا باروري از روز قبل از استفاده HCG تا زمان تخمک گذاري هر روز نزديکي انجام شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی