شنبه 5 بهمن 1398    |    Saturday, January 25, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلستيرامين (Cholestyramine)
نام های تجاری
Questran, Colestid
اشکال دارویی
    4g : ساشه
کاربرد دارو
تهيه دارو، هيپرکلسترولمي، خارش ناسي از انسداد صفراوي، اسهال وابسته به اسيدهاي صفراوي.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
تجويز خوراکي و غير قابل جذب. اتصال به اسيدهاي صفراوي در روده و افزايش دفع از مدفوع. دفع اضافي استرول هاي خنثي تبديل بيشتر کلسترول به اسيدهاي صفراوي.
موارد منع مصرف
در صورت وجود حساسيت، انسداد کامل صفراوي.
نحوه مصرف
اختلاط محتوي يک ساشه با 60-180 cc آب يا نوشابه بدون کربن. منع مصرف فرم خشک. استفاده از سوپ هاي آبکي يا ميوه هاي فرم نظير آب سيب براي حل کردن پودر.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد در پوشش در بسته.
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف با فاصله کلستيرامين از عموم داروها.
عوارض جانبي
يبوست، ناراحتي معده، تهوع، بثورات جلدي، کمبود ويتامين هاي A، D و K و فاقد عوارض خطرناک.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. کنترل مرتب سطح کلسترول و تري گليسريد خون.
2. توجه به احتمال کمبود ويتامين هاي محلول در چربي و اسيد فوليک.
3. تجويز دارو پيش از غذا و هنگام خواب.
4. اصلاح دوز گليکوزيد هاي قلبي با قطع مصرف کلستيرامين.
5. تجويز ساير داروها به فاصله حداقل 1 ساعت قبل يا 4 ساعت بعد از کلستيرامين.
6. مطلع کردن پزشک در صورت بروز يبوست، سوزش دل، تهوع يا خونريزي غير عادي از لثه يا رکتوم.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی