چهارشنبه 24 مرداد 1397    |    Wednesday, August 15, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کوله کلسيفرول (ويتامين د3) (Cholecalciferol (vitamin D3))