سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلرمتين (Chlormethine Hcl)
نام های تجاری
Caryolysine
اشکال دارویی
    10mg : ويال
کاربرد دارو
لنفوم هوچکين مراحل 3 و 4، لنفوسارکوم، CML، CLL، پلي سايتمي اوليه، مايکوزفونگوئيد و کارسينوم برونکوژنيک.
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
منع مصرف
مكانيزم اثر دارو
اثر غير اختصاصي بر چرخه سلولي. مهار سنتز پروتئين از طريق اتصال بين رشته هاي DNA و RNA.
موارد منع مصرف
سابقه بروز آنافيلاکسي با مصرف دارو. بيماران داراي کانون هاي التهاب چرکي حاد و مزمن.
نحوه مصرف
تجويز وريدي: تنظيم دوز بر اساس ويژگي هاي هر فرد. دوز مجموع 0/4 (total) mg/kg در هر دور شيمي درماني تک دوز يا دوزهاي منقسم 0/1-0/2 mg/kg/day تزريق شبانه دارو.
تداخل مصرف با ساير داروها
استفاده از دوزهاي بالاتر داروهاي کاهنده اوريک خون (ترجيحاً آلوپورينول) در صورت استفاده همزمان با اين دارو،
تشديد عوارض سمي دارو بر روي CNS در استفاده همزمان با پروکاربامازين و سيکلوفسفاميد.
عوارض جانبي
تهوع، استفراغ، اثرات سمي هماتولوژيک شامل لوکوپني شديد، کم خوني، کاهش تعداد پلاکت خون.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. شستشوي چشم با حجم زيادي محلول کلريد سديم 9/0% در تماس با چشم و شستشوي پوست با آب زياد به مدت 15 دقيقه و سپس محلول تيوسولفات سديم 2% در صورت تماس با پوست.
2. کنترل وزن، وضعيت عناصر خوني و نسبت دريافت مايعات به حجم ادرار قبل از شروع و حين درمان.
3. امکان بروز تهوع و استفراغ 3-1 ساعت بعد از تزريق دارو و ادامه يافتن آن تا 8 ساعت. امکان دهيدراته شدن بيمار در صورت تداوم طولاني مدت استفراغ و اسهال.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی