شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلرهگزيدين گلوکونات (Chlorhexidine gluconate)
نام های تجاری
Cholorhex, Bactigars, Peridex,Periogard
اشکال دارویی
    4 % : محلول موضعي
    0.2% 250ml, 0.12 % 300ML : دهانشويه
فرمول شیمیایی
C22 H30 Cl2 N10 2 C6 N12 O7 = 222/2
کاربرد دارو
پيشگيري و درمان ژنژيويت، پيشگيري از زخم هاي دهاني و بيماري هاي پريودنتال به دنبال لوسمي يا قبل از پيوند مغز استخوان.
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
ضدعفوني کننده bisbiguanide. باکتريواستاتيک و باکتريوسيدال در برابر باکتري هاي گرم مثبت و گرم منفي، برخي ويروس ها و قارچ ها.
موارد منع مصرف
منع مصرف در حساسيت مفرط به دارو.
نحوه مصرف
بزرگسالان: غرغره 15 cc از دارو روزي 2 بار، هر بار 30 دقيقه.
کودکان: غير قابل توصيه در سنين زير 18 سال.
عوارض جانبي
تغيير رنگ موقت زبان و دندان ها، اختلال موقت در احساس چشايي، احساس سوزش گذرا در زبان.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. کاهش قدرت ضدعفوني کننده در حضور مواد آلي.
2. کاهش غلضت به نصف در صورت بروز پوسته ريزي با استفاده از محلول دهان شويه.
3. خودداري از شستن دندان ها با خمير دندان دست کم تا نيم ساعت پس از استفاده از دهان شويه.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی