چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Wednesday, January 29, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلرديازپوکسايد (Chlordiazepoxide)
نام های تجاری
Librium, Mitran
اشکال دارویی
    10mg, 5mg : قرص
فرمول شیمیایی
C16 H14 Cl N3 O = 299/8
دسته بندی
دسته بندی دارویی : بنزوديازپين
کاربرد دارو
اختلالات اضطرابي و علائم اضطرابي گذرا، محروميت از الکل، دليريوم ترمنس (ناشي از محروميت الکل)، اسپاسم عضلاني.
مصرف در حاملگی
D
مكانيزم اثر دارو
نوعي بنزوديازپين با اثرات عمومي مشابه ديازپام، جذب کامل گوارشي، PB: حدود 96% ،نيمه عمر 30-5 ساعت. انتشار به CSF و شير ، عبور از جفت ، دفع کليوي.
نحوه مصرف
بزرگسالان: اضطراب خفيف تا متوسط: 5-10 mg، 4-3 بار در روز. اضطراب شديد: 20-25 mg، 4-3 بار در روز. افراد مسن: 5 mg، 4-2 بار در روز. اضطراب ناشي از جراحي: 5-10 mg، 4-3 بار در روز قبل از عمل.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد کاملاً بسته و مقاوم به نور
تداخل مصرف با ساير داروها
تأخير در جذب بدون اثر بر ميزان جذب کلرديازپوکسايد در مصرف آنتي اسيدها.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی